Project Nekton gebruikt cookies om uw website ervaring te verbeteren. Lees meer

OpEx vs CapEx

Nu bedrijven ernaar streven steeds duurzamer en energie-efficiënter te worden, is één van de belangrijkste investeringen die zij kunnen doen, die in verlichtingsprojecten. Verlichting is goed voor een aanzienlijk deel van het energieverbruik van een bedrijf, dus elke inspanning om deze kosten te verlagen zal een directe impact hebben op het financieel resultaat van de business.

Investeren in energie-efficiënte en duurzame verlichtingsoplossingen levert besparingen op lange termijn op, maar het vereist een zorgvuldige afweging bij de beslissing om te investeren via OpEx of CapEx. Hoewel beide benaderingen voor- en nadelen hebben, kan inzicht in hoe ze werken en wat hun gevolgen zijn voor duurzaamheid en energie-efficiëntie bedrijven helpen de juiste beslissing voor hun situatie te nemen.

Bij OpEx (Operating Expenditure) wordt een vast bedrag betaald voor diensten zoals installatie, onderhoud, reparatie, enz., terwijl bij CapEx (Capital Expenditure) een grote investering vooraf moet worden gedaan in apparatuur zoals verlichting, armaturen en de installatie ervan. Beide opties hebben gevolgen voor duurzaamheidsdoelstellingen en financiële bedrijfssituatie op korte en lange termijn – maar welke is de beste?

Wat is OpEx?

Operationele uitgaven (operating expenditure of OpEx) zijn de kosten die nodig zijn voor het dagelijks runnen van een bedrijf, zoals abonnementen, onderhoudskosten of kantoor materiaal. Ook lonen van werknemers vallen onder de categorie OpEx.

Operationele uithaven zijn kortetermijnuitgaven en worden meestal opgebruikt in het belastingjaar waarin zij zijn aangeschaft. OpEx-aankopen worden wekelijks, maandelijks of jaarlijks betaald en worden afgetrokken van het budget van een onderneming wanneer ze worden gedaan.

OpEx uitgaven zijn fiscaal aftrekbaar in het belastingjaar waarin ze worden gemaakt.

Wat is CapEx?

Kapitaaluitgaven (capital expenditure of CapEx) bestaan uit uitgaven om fysieke activa zoals gebouwen, grond, voertuigen, uitrusting en andere zaken te verwerven of te verbeteren. CapEx is het geld dat wordt gebruikt voor de aankoop van langetermijninvesteringen, zoals upgrades van de IT-infrastructuur of nieuwe productielijnen.

CapEx zijn niet fiscaal aftrekbaar in hetzelfde jaar waarin ze zijn gemaakt – in plaats daarvan moeten ze worden afgeschreven over de periode van hun nuttige levensduur. CapEx-uitgaven worden gewoonlijk op krediet of via een lening gekocht en vergen een grote investering vooraf.

OpEx en CapEx bij (re)lighting projecten

Je hebt bij verlichtingsprojecten dus de keuze voor een OpEx of CapEx aanpak; bij Project Nekton onderscheiden we hierbij Light as a Service (LaaS) en Light at Your Service (LayS).

Light as a Service of LaaS

Met Light as a Service (LaaS) bieden we een OpEx model aan waarbij geen voorafgaande grote uitgaven of kapitaalinvesteringen nodig zijn. De klant ontvangt hier een kant-en-klare service: van ontwerp en financiering tot installatie en onderhoud.

Dankzij een flexibele servicetermijn heb je de mogelijkheid de oplossing kiezen die het beste past bij het budget en de energie-efficiëntie-en duurzaamheidseisen van jouw bedrijf. Bovendien kan je profiteren van lagere kosten voor energieverbruik zonder vooraf een groot bedrag te hoeven investeren; de financiering gepaard met energiebesparing lager is dan je huidige operationele kosten.

Light at your Service of LayS (CAPEX)

Naast het LaaS-model bieden we ook een traditioneel Capex-inkoopmodel aan. We noemen dit model Light at your Service of LayS.

We leveren nog steeds een 100% uitbestede kant-en-klare service, maar als klant investeer je met eigen kapitaal voor het systeem en geniet je vervolgens van de gegarandeerd ROI van het nieuwe systeem.

Op basis van diagnoses beheer je installatie en heb je zicht over de daadwerkelijke besparingen. Hapert er iets? Dan is ons team al bezig met een interventie voor je het weet. We nemen de zorgen weg bij de klant en nemen de verantwoordelijkheid van een continu perfect werkende installatie volledig op ons.

Wat is de beste keuze bij verlichtingsprojecten?

Bij verlichtingsprojecten hebben zowel OpEx als CapEx voor- en nadelen.

Voor bedrijven die aanzienlijke investeringen vooraf willen vermijden, biedt het LaaS-model een financiëel interessante en efficiënte oplossing. Klanten kunnen kapitaal inzetten voor hun kernactiviteiten in plaats van infrastructuurupgrades, en hebben de keuze voor een flexibele servicetermijn in functie van hun eigen noden, fiananciële situatie en bedrijfsdoelstellingen.

Dit maakt het gemakkelijker om de cashflow te beheren, maar beperkt ook de potentiële besparingen op lange termijn.

Een traditionele CapEx-aanpak biedt wellicht een betere controle over de tijdlijn en het budget van het project, maar vereist hogere initiële kapitaaluitgaven. Op lange termijn zijn grotere besparingen mogelijk met versnelde ROI, door gebruik te maken onze inkoopkracht, de onafhankelijke marktkennis en de snelle montage.

Over het algemeen duurt de ROI van CapEx langer om te realiseren dan OpEx.

De beste optie voor elk project hangt af van een reeks factoren, waaronder het beschikbaar kapitaal, tijdschema, doelstellingen en de gewenste/verwachte ROI.

Een betrouwbare partner als Project Nekton helpt om zowel OpEx- als CapEx-modellen in de meest efficiënte en effectieve manier te onderzoeken voor jouw bedrijfssituatie. Voor welke oplossing je ook kiest, we nemen alle zorgen weg en nemen de verantwoordelijkheid van een continu perfect werkende installatie volledig op ons!

Wil je meer weten over de mogelijkheden van duurzame verlichting? Laat je adviseren door onze experten!

LED's talk

Meer recente blog posts

Zinq
Van Wellen group
Van Moer Logistics
C. Steinweg Group
Plankton
Omco
Mediafin
Induver
WZC Mayerhof
IGW
Groupe Rossel
Etion
EATON
Campine
BMT
Bagaar
Asogem
Alstom
Unilin
Tops Foods
Bank van Breda