Project Nekton gebruikt cookies om uw website ervaring te verbeteren. Lees meer

Verlichting is goed voor 12% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik per jaar.

Nu milieuduurzaamheid en energie-efficiëntie steeds belangrijker worden, zoeken bedrijven naar manieren om hun verlichtingsgerelateerde energiekosten te verlagen. De beste optie hiervoor is het installeren van slimme LED-verlichting, waarmee je tot 80% kunt besparen op je energierekening.

Bestaande verlichting aanpassen naar slimme LED-verlichting is gemakkelijk in te plannen: het project kan perfect tijdens de kantooruren uitgevoerd worden, zonder dat je personeel hier nadelen van ondervindt of hoeft te verhuizen. Het is een minimaal verstorende ingreep, zeker als je het vergelijkt met andere ingrijpende stappen die de energie- en klimaatcrises zullen vereisen, zoals het beter isoleren van gebouwen, vernieuwen of aanpassen van HVAC systemen, etc.

Je Energiefactuur Verzachten met Slimme Geconnecteerde LED-Verlichting

Wat is Smart Connected Lighting?

Smart connected lighting, of slimme geconnecteerde verlichting, is een geïntegreerd verlichtingssysteem dat verbonden is met het internet of uw lokaal gebouwbeheerssysteem, en voorzien van sensoren. Indien verbonden met de cloud kan je van eender waar inloggen, hetgeen bedrijven meer controle over hun energieverbruik geeft; realtime toegang tot het verbruik en de actuele verlichtingsniveaus, en het automatiseren van taken zoals het dimmen van lichten in onbezette gebieden of het uitschakelen van lichten wanneer ze niet nodig zijn.

Een nieuwe realiteit voor gebouwen

LED-verlichting met ingebouwde sensoren kan gebouwen, die 40% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen veroorzaken, veel energie-efficiënter maken. Bezettingssensoren geïntegreerd in een slim verlichtingssysteem kunnen werkplekken en andere ruimten dimmen wanneer ze niet bezet zijn en ze weer verlichten wanneer er aanwezigheid is.

Zo komt er eindelijk een einde aan ouderwetse verlichtingsregimes waarbij lichten ofwel volledig aan ofwel volledig uit zijn, en vaak lege ruimten voortdurend of gedurende een vaste tijd onnodig (te fel) verlicht blijven. Er is dus meer controle over het reële elektriciteitsgebruik van verlichting, en je kan het energieverbruik nog verder terugdringen door verdere optimalisaties.

Bovendien zullen de sensoren het licht ’s nachts ook volledig doven, om te vermijden dat verlichting de hele nacht door blijft branden wanneer er niemand meer in het gebouw aanwezig is – iets wat we regelmatig zien bij (nieuwe) kantoorgebouwen.

Beyond lighting

Net als in een slimme stad kunnen slimme verlichtingssystemen dienen als fundament waarop een slim en efficiënt ecosysteem gebouwd kan worden – een slim geïntegreerd systeem gaat verder dan enkel de verlichting.

Geconnecteerd is een belangrijk sleutelwoord wanneer we praten over slimme geconnecteerde verlichtingssystemen; ze maken gebruik van standaard netwerkarchitecturen en -protocollen (zoals IP, KNX, BACnet, of API koppelingen) en kunnen dus integreren met andere systemen in een gebouw, om zo synergieën te creëren die heel wat extra waarde toevoegen.

Je Energiefactuur Verzachten met Slimme Geconnecteerde LED-Verlichting

Denk maar aan de integratie met een HVAC systeem, waarbij een geconnecteerd verlichtingssysteem voortdurend de interne en externe lichtomstandigheden monitort, en zo automatisch de zonwering opent om het volledige gebouw van extra zonlicht te voorzien. De verwarming kan nu automatisch een stuk lager gezet worden, of openingen geopend om koelere lucht binnen te laten en de airconditioning lager te kunnen zetten.

Deze connectiviteit maakt dat er nog zeer weinig beperkingen overblijven op vlak van slimme integraties, en het opent extra mogelijkheden om de energierekening aanzienlijk te verlagen en de koolstofuitstoot te verminderen.

Naast slimme integraties omvat een dergelijk verlichtingsssyteem ook verschillende sensoren, dewelke waardevolle gegevens opleveren om de bedrijfsactiviteiten duurzamer te kunnen maken. Bezettingssensoren verzamelen gegevens over gebruiksniveaus en activiteiten in een verlichte ruimte. Ze kunnen deze gegevens gebruiken om ruimteoptimalisatieanalyses uit te voeren: als er minder ruimte nodig is omdat delen van een verdieping of zelfs hele verdiepingen onderbenut zijn, kunnen deze ruimten minimaal worden verwarmd, gekoeld en verlicht. Bij uitbreiding kan het bedrijf op basis van deze data ook belangrijke beslissingen nemen over het al dan niet verhuren of verkopen van deze onbenutte ruimtes, om de fysieke voetafdruk van de operatie verder te verkleinen.

Elk van deze acties kan de kosten aanzienlijk verlagen, energie besparen en uitstoot verminderen!

Voordelen op korte termijn, belofte op lange termijn

Slimme verlichting belooft belangrijke voordelen op lange termijn op te leveren, en kan de wereldwijde koolstofvoetafdruk met meer dan 553 miljoen ton per jaar verminderen.

Maar er zijn ook heel wat voordelen op korte termijn. Slimme verlichting kan snel worden geïnstalleerd, op een as-a-service basis die geen kapitaalinvestering en een minimale verstoring vereist. De leverancier blijft eigenaar van de verlichtingshardware en voert alle onderhoud en upgrades uit; de klant hoeft alleen periodieke vergoedingen te betalen en te profiteren van de besparingen die hem meteen beginnen op te leveren.

Je kan hier meer lezen over onze lighting services, zoals Light as A Service (LaaS) of Light at your Service (LayS).

Naast de klassieke as-a-service offering zijn we ook in de coulissen een Circulair aanbod (C-LaaS) aan het voorbereiden, we zorgen ervoor dat de totale offering volledig voldoet aan de circulaire denkwijze die vanuit Europa sterk wordt gestimuleerd. Hierover binnenkort meer nieuws.

Besparingen op het energieverbruik en de kosten worden onmiddellijk gerealiseerd door de energie-efficiëntie van de LED-armaturen zelf. Het energieverbruik zal nog verder dalen naarmate datagestuurde verlichtingstoepassingen online komen, met vele bijkomende voordelen op lange termijn voor de eigenaars, beheerders en gebruikers van ruimtes.

Je Energiefactuur Verzachten met Slimme Geconnecteerde LED-Verlichting

Wil je meer weten over de mogelijkheden van duurzame verlichting? Laat je adviseren door onze experten!

LED's talk

Meer recente blog posts

Zinq
Van Wellen group
Van Moer Logistics
C. Steinweg Group
Plankton
Omco
Mediafin
Induver
WZC Mayerhof
IGW
Groupe Rossel
Etion
EATON
Campine
BMT
Bagaar
Asogem
Alstom
Unilin
Tops Foods
Bank van Breda